Výhody zeleného hnojení

Výhody zeleného hnojení: Udržitelnost a biodiverzita. Zelené hnojení je technika, která nabízí mnohostranné přínosy pro půdu, rostliny a celý ekosystém. Kromě již zmíněných výhod, jako je obohacení půdy o dusík, zlepšení její struktury a zadržování vlhkosti, má zelené hnojení další pozitivní dopady na životní prostředí a zemědělské praxe. Jednou z Pokračovat ve čtení