Podzemní kompostér

Podzemní kompostér: Revoluce v městském zahradnictví. V rušné městské krajině, kde je zahradní prostor prvořadý, nabízí koncept podzemního kompostéru maják udržitelnosti a inovace. Podzemní kompostér, neboli česky podzemní kompostér, není jen produkt; je to pohyb směrem k ekologickému nakládání s odpady a recyklaci živin. Podzemní kompostér je důmyslně navržen tak, Pokračovat ve čtení